खुला दिसामुक्त हुन नसक्दा दूषित बन्दै गएको मलङ्गवा

यसमा तपाइको मत